de Recruiter

Interim Programmamanager

Interim

Functie omschrijving Interim Programmamanager

Het reisgedrag van onze treinreizigers is verandert door de Corona-crisis en het gaat nog enkele jaren duren voor dit zich weer herstelt. NS wil daarom kunnen inspelen op deze veranderende reisbehoeftes met haar productportfolio. De eerste stappen op dit gebied zijn al gezet door het ontwikkelen van een aanmeldservice, maar deze zal in de komende maanden verder doorontwikkeld moeten worden. Daarnaast wordt er gekeken naar het productportfolio en de veranderingen die hier nodig zijn. De eerste stappen hierin zullen al in september gereed moeten zijn, omdat dit van oudsher een enorm drukke maand is wat betreft het aantal reizigers. Dit alles vraagt om een programmamanager die onder hoge druk deze projecten kan managen.

Hier gebeurt het
De genoemde projecten zijn voor de afdeling ComIT (commercie en IT) belangrijke doelstellingen voor de komende jaren en raken alle onderdelen (clusters) van de ComIT organisatie. De realisatie van het project op inhoud is dus één kant, tevens moet het project nog verder ingebed worden in de bestaande (lijn)organisatie en bij alle betrokken teams. De realisatie van de projecten vindt plaats vanuit een coördinerende rol met een focus op het beheersen van kwaliteit en het managen van stakeholder belangen. Inhoudelijke kennis van de projecten is van belang om het project goed aan te kunnen sturen, risico’s te managen en het externe speelveld te overzien.

Qua governance is er al het een en ander opgestart, maar dit vraagt nog verdere ontwikkeling. Er is nu een tweewekelijkse stuurgroep (Fit For Purpose team), een PO sync (projectteam/ programmateam) en er is ondersteuning door een PMO-er. Belangrijke ontwikkelingen om met de verschillende teams te bereiken zijn een visie op de Trein Veilig Service, enkele nieuwe features per 1 september en een voorstel voor een nieuw portfolio betreffende de proposities van ComIT (het Reizigersaanbod 2.0). Hiervoor is een eerste versie van een roadmap beschikbaar.

Zo werkt het
We zijn op zoek naar een strategisch sterke programmamanager, met aantoonbare en relevante kennis van de NS-organisatie en het commerciële en IT domein. Omdat er snel resultaten geboekt moeten worden is werkervaring binnen NS een grote pré, zeker binnen de commerciële organisatie. De programmamanager zal snel zijn of haar weg moeten kunnen vinden binnen de organisatie en zelfstandig te werk kunnen gaan.

De doelstellingen bestaan o.a. uit:
 • Het verder inbedden van het project in de (lijn)organisatie, binnen de verschillende clusters van ComIT.
 • Creëren van draagvlak en de benodigde verandering in de staande organisatie voor de op handen zijnde verandering.
 • Inrichten van multidisciplinaire projectorganisatie, motiveren projectteam, opzetten control instrumenten en verwerven projectmiddelen.
 • Zorgen dat eigen inhoudelijke kennis van het project op orde is om het speelveld te kunnen overzien, onderlinge verbanden te kunnen leggen en om te zorgen dat de juiste onderwerpen worden besproken in het projectteam.
 • Onderkennen, beheersen en tijdig escaleren van risico’s.
 • Zorg dagen voor de implementatie van de opgeleverde producten in de staande organisatie, inclusief de acceptatie, de overdracht, zorg dragen voor interne en externe communicatie, afstemming met partijen zoals Legal en klantenservice, benodigde opleiding, oplossen kinderziektes, beheer en evaluatie.
 • Informeren en betrekken van stakeholders, ook buiten de directe projectomgeving.
 • Toetsen en toepassen van (projectmanagement)instrumenten om projecten of programma’s te beheren en te beheersen op bruikbaarheid en doen van verbeteringsvoorstellen.
 • Zorg dragen voor ontwikkeling en beheersing van een businesscase incl. kosten en baten, als basis voor het project.

Functie eisen Interim Programmamanager

Dit neem je mee
 • Enkele jaren aantoonbare en relevante werkervaring met het ontwikkelen van soortgelijke commerciële producten.
 • Aantoonbare kennis van de Commerciële en IT organisatie binnen NS;
 • Aantoonbare ervaring binnen een commerciële organisatie. Werkervaring binnen NS is een pré;
 • Aantoonbare kennis van en ervaring met het stakeholderveld van NS, zowel intern in de organisatie als extern;
 • Aantoonbare en relevante ervaring met stakeholdermanagement op beslisniveau;
 • Kennis van projectmanagement methodieken o.a. Agile, Scaled Agile Framework, Prince II, Scrum, IPMA

Arbeidsvoorwaarden

Startdatum is 27 juli as en duur initieel tot 26 april 2021.

Inzet 36 uur per week, locatie Utrecht.

Tarief is maximaal 103, 35 euro.

Publicatiedatum

14.07.2020

Contactpersoon

Sita Keilman

Klaar voor een nieuw avontuur?

Je wil advies, ons leren kennen, even sparren of je wil jezelf graag voorstellen?
Wat je vraag ook is, onze consultants staan voor je klaar met kennis van de markt, een goed gesprek en goudeerlijke feedback.

NEEM CONTACT OP

Onze klanten